Điểm chuẩn Đại học Mỹ thuật Công nghiệp, Sân khấu Điện ảnh 2023 chính thức

Đại học Mỹ thuật Công nghiệp và Đại học Sân khấu Điện ảnh vừa công bố chính thức điểm chuẩn năm 2023. Trong đó điểm dao động từ 21,15 – 35,7 điểm.

Năm 2023, Đại học Mỹ thuật Công nghiệp vừa công bố điểm chuẩn với mức dao động từ 21,15 đến 23,75 điểm cho 7 chuyên ngành đào tạo. 

Điểm chuẩn Đại học Mỹ thuật Công nghiệp và Đại học Sân khấu Điện ảnh 2023 cụ thể như sau:

Điểm chuẩn Đại học Mỹ thuật Công nghiệp 2023.

Đối với Đại học Sân khấu Điện ảnh điểm xét trúng tuyển trên thang điểm 40, với điểm thấp nhất 34,1 (Kế toán) và cao nhất 35,7 (Kinh tế quốc tế). 

Điểm chuẩn Đại học Sân khấu Điện ảnh 2023.

Lưu ý: Trước 17h ngày 6/9, tất cả các thí sinh trúng tuyển cần xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống. Nếu thí sinh không xác nhận nhập học sẽ phải đợi xét tuyển bổ sung vào các đợt xét tuyển tiếp theo của các trường đại học.

Chúng tôi LDG sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về điểm chuẩn đại học 2023 tất cả các trường TẠI ĐÂY

Categories: Trending
Source: c3kienthuyhp.edu.vn

See more:  Blue Aiva BBTitans: Wiki, Bio, Age, Boyfriend, Songs, Net worth

Leave a Comment