Điểm chuẩn Trường Đại học Bình Dương chính thức: cao nhất 21 điểm

Trường Đại học Bình Dương vừa công bố thông tin về điểm chuẩn chính thức trúng tuyển năm 2023, với hầu hết các ngành đều ở mức 15 điểm, riêng ngành dược ở mức 21 điểm.

Sáng 22/8, các trường đại học bắt đầu công bố điểm chuẩn tuyển sinh năm 2023 (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Theo đó, ngành duy nhất lấy điểm chuẩn 21 là Dược học, các ngành còn lại đều ở mức 15 điểm. Điểm trúng tuyển tính theo thang điểm 30, bao gồm các ngành có nhân hệ số môn xét tuyển. Điều kiện phụ chỉ áp dụng đối với các thí sinh có điểm xét tuyển bằng điểm trúng tuyển.

Điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Bình Dương năm 2023.

Lưu ý: Nhà trường lưu ý thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển phải đăng ký ngành/chuyên ngành đủ điều kiện trúng tuyển vào Hệ thống tuyển sinh của Bộ GD&ĐT để được xét trúng tuyển chính thức.

Đây là điểm trúng tuyển tính theo thang điểm 30, bao gồm các ngành có nhân hệ số môn xét tuyển. Điều kiện phụ chỉ áp dụng đối với các thí sinh có điểm xét tuyển bằng điểm trúng tuyển.

Chúng tôi LDG sẽ cập nhật thông tin về điểm chuẩn đại học 2023 tất cả các trường TẠI ĐÂY.

Categories: Trending
Source: c3kienthuyhp.edu.vn

See more:  Trevor Dale Death, Morganton North Carolina, He Died By Suicide

Leave a Comment